Vaggerydsbedömningen lördag maj 2010

Jag såg inte alla ridvisningar men ganska många och jag måste säga att jag saknade riktigt klockren fyrtaktstölt hos många av de hästar som visades.
Jag hoppas att det var en effekt av mycket regn, frusna ryttare och lite tung bana (vilket ju inte påverkar avelsmaterialet i sig) och inte att det beror på att det blir allt färre avelshästar som går i - eller nedärver - klockren smidig tölt. Visst har det varit hästar även under tidigare avelsvisningar med mycket aktion och viss styvhet i sidorna som fått relativt god utdelning i bedömningpoäng ändå, men nu var det slående hur få det var som visade prov på den smidighet i tölt som jag tittar efter och anser vara så viktig.


Hoppsan! Ner i diket?

Här svänger det så att man knappt hänger med. Jag talar alltså om nya reglerna för hingstlicenser. Grundtanken är bra - att stimulera till att visa hingstar som används i avel - men varför i allsin dar ta bort hela stambokssystemet? Inga stamboksklasser kvar alls.... Inga morötter till stoägare. Ingen kompletterande kvalitetsdefinition som vägledning. 

Och troligtvis kommer nu många som känner sig vilsna att klamra sig fast vid BLUP ännu mer. Vilket är negativt eftersom BLUP fortfarande inte är tillförligtligt för de flesta hästar i Sverige eftersom det inte bedöms och inte har bedömts särskilt många hästar under årens lopp. Prestation utanför avelsvisningarna har inte räknats in i BLUP hittintills och det kommer att ta flera år innan det blir någon tillförlitlighet i den tillägget som det nu talas om.

Jag anser att det nu ännu mer behövs kompletterande mönstringar ute i landet. Jag tror inte att antalet visade ston kommer att öka. Man kan dessutom titta på hur ston som kommit in i (fd) stamboken och fått en relativt bra bedömning värderas. Många gånger - tråkigt nog - så ses de inte som mer värdefulla än obedömda ston. Det behövs verkligen ett kompletterande certifieringssystem och det ska inte grunda sig på BLUP.

Uppfödning med värde och kvitto på det.

Jag har under ett antal år talat mig varm för och även skrivit flera inlägg (dessa kan du läsa här) i tidningen Islandshästen om behovet av nationella mönstringar. SIF bör söka efter och skapa möjligheter för uppfödare att få befäst en uppfödnings kvalitet. Det ger stimulans både för uppfödares utveckling och ger ett bra försäljningsargument.
Dvs SIF bör hitta en nationell form för kvalitetsbedömning av islandshästar och den ska vara standardiserad så att människor vet att kvalitetsbedömningen är konsekvent och har ett värde.

Jag avser inte någon ”återgång” till nationella bedömningar (det blir gammalt tänk då i gamla spår – jag kallar det för ”nationellt” därför att FEIF bedömningar måste följa vissa regler men att ett lands förbund också måste kunna ha viss frihet att kunna stimulera aveln och kvaliteten på hästarna i sitt eget land. Jag kan inte tänka mig annat….). SIF behöver titta på möjligheter att komplettera avelsbedömningar med något mer. Det behövs för att stimulera avel och uppfödning.  Samtidigt som en sådan här ingång säkert skulle öppna för ökat deltagande i avelsvisningar på FEIF-nivå. Vilket också är en stor fråga…

Det är nödvändigt att hitta ett sätt att mönstra unghästar, eftersom marknaden är så fullmatad med unghästar med diverse tillblivelsebakgrund. Alla med samma prisbild. Det finns alltså ingen vettig prisspridning. Det är bara försäljningssvada i annonserna som gäller. Och hur ska en köpare med mindre islandshästerfarenhet kunna veta vilken häst som har kvalitet om det inte finns något mer att visa upp än ”välformulerad” text?  Många köpare har helt enkelt inte förmågan att kunna sålla via bilder och text. Och vad gäller hästens BLUP är det en statistisk beräkning av hästens kommande avelsvärde grundat på föräldrarnas BLUP. Inte en garanti på hur passande som ridhäst just den hästen är som individ. Inget kvitto på individens kvalitet...


Böljande tölthästar...

Funderar på om det är ridsättet med alltför inriktad "påtyglenprincipen" som gjort att den "vibrerande och böljande" töltrörelsen blivit alltmer sällsynt...

Även framstående tölthästar har alltmer en "tvåtaktstendens" och man ser inte heller så ofta den lätta pendelrörelsen, där den töltande hästen ställer sitt huvud omväxlande till höger och vänster, en rörelse som följer hästens taktfasta fyrtakt.

Det är en härlig känsla att sitta på en häst med smidig tölt där kroppen är mjuk och i balans. Man kan känna den böljande och vibrerande töltrörelsen i ryggen/manken och också se den uppåtgående pendlande rörelsen i nacken och halsen. Nacken (och nu talar jag alltså om punkten strax bakom öronen) "studsar uppåt" samtidigt som halsen och huvudet pendlar lätt från sida till sida i takt med benens och bogbladens rörelser.
Förr vet jag att det talades en hel del om att inte störa en häst som gick korrekt i tölt på det här sättet. Man skulle fjädra i handlederna för att ge hästens rörelse i hals och huvud det utrymme den behövde. Inget som direkt syntes från marken men som hästen for väl av. Hästen skulle gå med fin balans och bära sig själv, så gott som inget stöd i tygeln.

Jag hör aldrig något sådant nu. Mest talas det om att hästarna ska gå i form i tölt som då tyvärr blir någon låst variant med krum nacke. Hästen får inte heller något utrymme för pendelrörelsen. Strama tyglar är det som gäller. Och minimala volter som träningsstrategi.
Jag tycker jag alldeles för ofta ser uppdragna hästmungipor och spända halsar och käkar på töltande hästar.

De tappra islandshästarna - på gott och ont

En tapper, godmodig och arbetsvillig islandshäst är något av det mest fantastiska man kan ha att göra med.

Men tyvärr kan denna tålmodighet och arbetsvillighet vara negativ.

Unga hästar med mycket talang som gör allt för att tillfredsställa ryttaren som lätt går för fort fram eftersom hästen har så lätt för sig.

Skadade hästar som kämpar på så gott det går, trots att de har ont.  

Det kräver lyhörda människor för att tolka signalerna rätt. Hästarna visar trots allt signaler även om de inte är tydliga. En del människor ignorerar signalerna eftersom de har annat för ögonen medan andra inte förstår signalerna av ren okunskap.

En del av de hästar som överpresterar blir återställda när någon inser hur det är ställt med dem och agerar. Andra hästar kan aldrig mer bli vad de en gång varit.


Myten om avelsstona som försvann

Prestationsston och avelsston - finns de i Sverige ? 

Med tanke på att det finns så många svenskfödda tävlingshästar och även avelsbedömda svenskfödda hästar så måste svaret bli ja... Ändå talas det mycket om att riktigt bra avelsston inte finns i Sverige.

Så vart tog de och deras avkommor vägen? :-) Med tanke på  vilka kostnader det är för att visa sina ston till en riktigt bra bedömning så är det inte så konstigt att det inte finns så många till salu. Får guldklimparna dessutom fina avkommor håller man hårt i dem...

Problemet är här att det inte är så många som ser värdet i dessa fina stons avkommor. Och att det inte alltid är högsta värdet på BLUP eller toppsiffror på bedömningen som visar vilken bra brukshäst och avelssto det är. Köpare kan helt enkelt inte bedöma det de ser. Många klamrar sig fast vid BLUP och tror att det är räddningen när de inte kan sålla.

Stona finns alltså men många gånger saknas resurserna att få fram dem hela vägen i Sverige. Eftersom många köpare vill ha en färdig häst och inte vill lägga träningspengarna själva eller i vissa fall inte betala det fulla pris som stoet kostar färdigbedömd så blir det som det blir med frekvensen av färdigbedömda och förstaklassade ston som är till salu. Dessutom är det stor brist på riktigt kunniga och pålitliga tränare. En handfull bara som klarar att ta en häst så långt som det krävs för en riktigt bra bedömning utan att knäcka den.

Sedan kan ju jag tycka att man inte ser skogen för alla träden om man hänger upp sig på att en häst har en bedömning på 7.70 och en annan 8.01.... Här måste man göra en bedömning av hästen i sig och egenskaperna hos den. Vilka är de svaga punkterna? Vad är avelsmålet? Vilka hingstar kan man använda till just det här stoet? Är dessa kombinationer en väg till avelsmålet?

Sedan förekommer det ytterligare ett fenomen som försvårar för uppfödaren och speglingen av det verkliga värdet hos avelsstoet. Avelsprestation tycker jag hör ihop även med avkommors tävlingsprestation. Att avelsvärde och prestation ligger så långt ifrån varandra i Sverige tycker jag är beklagligt. Bedömningssystemen ligger milslängder från varandra. Ston och hingstar som ger tävlingspresterande avkommor som inte avelsbedöms ratas i rankningarna eftersom avelsvärdet inte inriktas på ridhästprestation. Och ändå är det kompletta ridhästar som är det stora avelsmålet. Snett....


Om man vill hitta en riktigt fin häst måste man nog vara beredd att ibland göra en insats med träning och bedömning. Det finns många fina unghästar som med rätt matchning kan komma mycket långt. Därför blir jag lätt "upprörd" och extra talför när så många talar om att det inte finns något bra material i Sverige....

Varför tro att gräset alltid är grönare på andra sidan?

Det finns bra islandshästar i Sverige. Problemet är att de "drunknar" i bruset från alla dem som hävdar att deras hästar har mer kapacitet än hästarna verkligen har - helt enkelt för att de inte objektivt sett har erfarenhet nog att bedöma det. Och så alla de eventuella köpare som inte har erfarenhet nog att sålla agnarna från vetet när de är ute och tittar. Och som kanske inte ens tittar efter de egenskaper som är viktiga för just islandshästar eftersom de inte har kunskapen. Många kan inte bedöma taktrenhet, balans och mjukhet (vilket inte är lätt att göra utan en hel del erfarenhet i bagaget) och det är alltför stor inriktning på vilken som är pappan till hästen och mamman är inte särskilt intressant. Trots att det är mamman som präglar fölet under första året.

Jag förstår inte heller varför det är sådant sug efter ston när hästarna i fråga ska användas som ridhästar och tävlingshästar. Det är ett snedvridet förhållande - kanske beroende på tron att islandshästföl är gulliga och lätta att sälja för ett bra pris - särskilt om de har en häftig färg. Och att om man använder två "bra" islandshästar blir det ett mycket lovande föl. Oavsett vilka egenskaper man kombinerar.


Ett stort fel i Sverige tror jag är att många inte inser vilket stort arbete det är att föda upp hästar och även vilket enormt ansvar man har som uppfödare när man väljer avelshästar. Många seriösa uppfödare som hållit på i många år får inte den uppmärksamhet de förtjänar.
Går jag in på hästmarknad t ex kan jag hitta flera hästar som skulle vara intressanta att kolla upp som ridhästar. Under året som gått har jag hittat i alla fall fem hästar som varit intressanta och som också haft ett vettigt pris. (Alltså - jag är inte på jakt efter häst - håller bara koll ibland på hur marknaden ser ut Wink ) Jag har också varit förvånad över att de ibland legat kvar relativt länge, medan andra mindre intressanta hästar till ungefär samma pris sålts fort.

Bedömningar i Vaggeryd

Tyvärr hade jag inte möjlighet att vara där mer än några timmar ena dagen.
Trevligt att insupa islandshästatmosfär.

En del diskuterades det på läktaren om att domarna var ovanligt hårda i sina omdömen. Jag tycker att av det jag såg låg bedömningspoängen rätt, flera av de visade hästarna visade inte den stabilitet som krävs för de högre poängen.

Men det jag saknar från gamla bedömningsförfarandet är tillägget med kommentarer som "goda anlag" (med tanke att hästen kan visa betydligt bättre med mer träning) och ett samlande omdöme i ord. Nu är det standardiserade siffror som gäller. Bra för statistiken men inte så bra för anlagsbedömning vid avelsurval. Och inte alltid så bra för hästen.

Fölen och månaderna

Av någon konstig anledning är det många som tror att föl ska avvänjas vid 5-6 månader. Det är alldeles för tidigt. VId avvänjning som görs för tidigt kan fölet gå ner mycket i vikt och också utveckla onödigt stor stress.

Bäst för föl och deras utveckling vore det om det infördes en regel att föl inte får avvänjas förrän tidigast vid sju månaders ålder om det inte finns särskilda skäl.

Men egentligen är nio till tio månader hos stoet vad fölet behöver för att få en bra start i livet.

Att planera och vara klarsynt

Varför utannonseras så många föl redan när de bara är några månader gamla? Jag tycker verkligen det är uppvisande av dåligt omdöme när det i annonser talas om att fölet är leveransklart vid sex månaders ålder. Har det varit ett förhastat beslut och fölägaren har insett vilket arbete och ansvar det är att ha ett föl och så småningom en unghäst?

De som väljer att ta ett föl utan större eftertanke - hur mycket kan de om islandshästen och vad som är rastypiskt? Kan de bedöma gångartsanlag och ridhästtalang på ett korrekt sätt. (OBS med ridhästtalang talar jag inte om enbart tävlingshästar utan talang för att bli en trevlig och mångsidig ridhäst)

I den allmänna debatten talas det om självsanering men hur ska köpare välja bra ridhästar om de inte har kunskaper om vad som är bra gångarter och bra ridhästegenskaper för en islandshäst?

Jag anser att det blir för kostsamt för islandshästrasen och de enskilda islandshästarna att låta aveln bli helt självsanerande. Det behövs ett visst urval och kvalitetsbedömning av de hästar som ska användas i avel. Och även av de unghästar som sedan ska bli ridhästar. Sedan är det en annan sak att det system som finns nu skulle kunna förbättras. Både prismässigt och tillgångsmässigt.

Jag tycker att det är alldeles för mycket inriktning på att köpa ungston som det ska tas föl på utan urskillning. Det är alldeles för lite fokus på islandhästen som ridhäst. Valacker är utmärkta ridhästar, men av någon anledning är det för det mesta ston som efterfrågas. Varför denna strävan efter föl men inte efter ridhästar? Föl förblir inte alltid föl. De växer upp och ska bli trevliga hästar, annars går de en tråkig och stressande framtid till mötes som "vandringspokaler" dvs med många ägarbyten och krav på prestationer som hästarna inte kan leverera. Man måste ta sitt ansvar när man väljer att ta fram ett föl och se till att fölet får de förutsättningar den behöver för att blir en trevlig ridhäst, både genetiskt och uppväxtmässigt. För hästens skull.

Sentimentalavel som många talar om är inget fel i - om sentimentalaveln är äkta - dvs man är klarsynt när det gäller hästen man har, valet av sto och hingst, vilket arbete det innebär med föl och unghästar och också behåller det föl man valt att ta fram en rimlig tidsperiod. Men att skylla på sentimentalavel för att "ta föl", inte veta tillräckligt om avel och uppfödning och sedan inte vilja behålla det man avlat fram mer än högst sex månader ger inte islandshästrasen ridhästkvalitet och en kvalitetsmångfald.


Tjo och tjim

Vart har tjo, tjim och fart tagit vägen?
Och vart kommer alla voltkringelikrokar i paddock ifrån?

Lagom av varje är bäst - både för människa och häst.

Avkommebedömningar

Var har resultatredovisningen tagit vägen?

Avkommebedömningar borde ligga lättåtkomligt till för de som är intresserade.
Det är betydligt mer intressant att läsa domaromdömen än att titta på BLUP-siffror.

Jämförelse och perspektiv

Jag önskar att människor som engagerar sig i avelsdebatten gör det också ur islandshästens och naturens perspektiv. Det finns så mycket att förvalta och bevara. Samtidigt som det finns vissa saker som kan förbättras.

Men bevara anknytningen till den historiska användningen och hur islandshästen skapats genom naturligt urval. Vi kan hjälpa naturen på traven till en viss del genom att förbättra ur perspektivet att islandshästen används som ridhäst och vissa hållbarhetsaspekter. Men andra saker bör vi respektera och inte förändra.

Och vad jämför man med? Vilka erfarenheter har man av islandshästar och deras gångarter?

Det tvistas om vad som ger bra ridhästegenskaper exteriört sett för en islandshäst. En sak kan vara säker och det är att det som betraktas som visuellt vackert inte alltid är det ultimata för ridbarheten. Och det "visuellt vackra" är för mycket präglat av andra hästrasers värderingar.

Ta hänsyn till pass och tölt, balansen mellan gångarterna. Islandshästen ska kunna röra sig lätt och ledigt i hagen oberoende av vilken gångart den väljer. Behärska sina rörelser, leka fjäderlätt, byta riktning, rusa iväg i kraftfull fart med flygande man och stolt svajande svans. Det ska vara en glädje för åskådaren att titta på hästens rörelser och lek.

Som uppfödare är det en sann glädje att kunna gå ut i hagen och se sådana uppvisningar av unghästarna. Det är värt allt arbete och alla kostnader. Glädjen att få uppleva en häst som dansar och visar upp en sådan livslust och kroppskoordination gör att tiden stannar upp en stund. Och skapar också en spänd förväntan på vad hästen kommer att prestera som ridhäst.

Det är så viktigt hur hästen rör sig i frihet. Där läggs grunden för ridbarheten och hållbarheten. Där visar hästen sin naturliga balans och hur den behärskar sina gångarter. Vid avelsurval låser alltför många in sig i värderingar om hur hästen ser ut under ryttare och glömmer att se efter hur den rör sig när den släpps fri i hagen.


Att värdera stona

Ett bra avelssto är mycket viktigt vid avel och uppfödning. Det är alla överens om.

Men varför i all världen handlar det så mycket om värdering av hingstar, val av hingstar och statistik av hingstar?

Avelsston har en undanskymd plats och framhävs inte särskilt ofta.

Även BLUP-systemet fungerar bäst på avelshingstar. För avelsston är systemet tämligen diskriminerande eftersom ett sto inte kan få mer än max ett föl per år. Avelsstona har tiden emot sig eftersom BLUPnedräkningen tuggar på.

Och urvalet på kanske 10 avkommor totalt tillåter inte några större avvikelser på någon avkomma för att värderingen blir sned. En avelshingst kan lätt komma upp i 100 avkommor. Att välja ut de tio bästa där och deras resultat kan inte jämföras med stoets tio och deras resultat.


Brukshäst och avelshäst

Hur är det egentligen med avelsmålet och hur det tolkas och tillämpas?
Är det en brukshäst som värderas, mäts och belönas när det gäller genetiska egenskaper - dvs en häst som hänger med i alla väder och klarar varierande miljöer och växlande krav? En verkligt bra ridhäst och dessutom en häst som klarar oväder, är en hjälp när nöden kräver?

Det är inte bra att aveln i Sverige är så uppdelad på "avelshästar"och avelsbedömningar i ena änden och "ridhästar" och tävling/prestation i den andra. Och ingen naturlig koppling däremellan. BLUP styrs bara av avelsbedömningar och ridhästarna är på något sätt frikopplade. Det verkar som det är många som inte bryr sig om sambandet mellan bra avelsston och bra ridhästar. Avelsstona ska producera avelshästar enligt systemet och de premienivåer som är framtagna. Hur bra ridhästar ett avelssto ger verkar vara ointressant - eller? 

Det ger en allt kraftigare uppdelning i två grupper : utställningshästar och ridhästar.

Att det skulle bli så att det väcker allmän uppståendelse om en hästs allsidighet om den i framtiden platsar i båda grupperna tycker jag skulle vara beklagligt.


Naturlig tölt och avel

Naturtöltare är ett begrepp som förekommer. Vad detta innebär verkar variera för många. Det finns en del föreställningar om att en naturtöltare är en häst med pinnigt steg som bara går i tölt i olika taktvarianter och knappt klarar grundgångarterna. Det tycker jag inte är en häst med naturlig tölt.

Jag menar att en häst med naturlig tölt är en häst med väl fördelade gångarter, som har en mjukhet i kroppen. Hästen kan i hagen visa både grundgångarter på ett smidigt sätt och också visa en bra tölt. En sådan tölt är mjuk, smidig och vägvinnande. Hästen töltar i ren fyrtakt och man kan se en böljande vågrörelse som går genom hästens kropp - från huvud till svansfäste. Man kan till exempel se att hästen ställer huvudet omväxlande till höger och vänster på ett rytmiskt sätt.

En sådan här häst har goda förutsättningar att nedärva bra grundgångarter och en bra tölt till sina avkommor. Alltså avkommor som blir mycket trevliga ridhästar och i sin tur sannolikt bra hästar att använda till avel.

Femgångare eller inte?

Vad är en femgångare? Det finns många åsikter om det. Själv tycker jag att en femgångare är en häst med fem gångarter som den lätt kan röra sig i. Det vill säga - en häst med med långsam och stel och styv pass är ingen femgångare. Många gånger beror stel och styv pass på att något inte stämmer hos hästen. Det är många hästar som rör sig på det sättet som blir kallade för femgångare. Det är inte rättvist varken mot hästen eller mot begreppet "femgångare".

En häst rör sig inte frivilligt stelt och styvt, eftersom det är obehagligt och krävande för hästen. Hästar vill röra sig med en bekväm känsla. Då kommer spänsten och glädjen.
 
Att hästen rör sig "frivilligt" menar jag är kännetecknet för ett äkta gångartsanlag. Hästen ska kunna röra sig i gångarten utan att känna obehag.


"Man må spekulere"

"Man må spekulere" - det var en "hästmans" kloka ord som jag första gången hörde när jag var fjorton och som jag försökt tillämpa under alla år.

Orden innebär att man alltid funderar på orsaken varför hästen gör som den gör. Och varför man själv gör som man gör i sammanhanget och hur hästen uppfattat det. Mer fundering om det blir fel och mindre fundering om det blir rätt.

Hinni tar på hemsidan  Isländsk ridkonst  upp bruket av utrustning - just med temat "man må spekulere".

Hagar som inbjuder till rörelse

Hur stora hagar man har och hur inbjudande de är till sysselsättning för hästarna spelar också roll för att de ska hålla sig i lagom hull och få en bra grundkondition. En för liten hage eller en hage som inte inbjuder till sysselsättning och lek gör att hästarna står still och äter i brist på något bättre att fördriva tiden med. Och finns det då inte heller "fri tillgång" till mat så står de och hänger halvsovande i en hörna av hagen istället.

En sak som är mycket viktig för hur bra "fri tillgång" fungerar är att hästarna fått rätt start som föl och unghästar. Alltså lagom hull, möjlighet till mycket rörelse och lek och bra verkning.


Skoning och verkning

www.iaodenni.nu tar upp verkning, skoning och viktning.  Härligt att läsa.

Jag tycker det är alldeles för mycket slentrian i att trixa med vinklar, höga/låga trakter och vikter.

Det är viktigt att ge hästen möjlighet att röra sig lätt och korrekt. Belöningen för det får man genom en häst som rör sig lätt och avslappnat i hagen och blir hållbar.  Både genom att det inte blir någon onödig belastning på ben, rygg och hovar och att hästen rör sig mer i hagen - den får bra grundkondition och grundmuskulatur.


Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0