Avelsframsteg och inflation

BLUP räknas ner ca 1 enhet för varje år en häst blir äldre pga att man räknar med att avelsframstegen görs med den hastigheten i hela islandshästvärlden och för att behålla medelvärdet 100 för alla hästar görs denna justering.

Går det att göra så oerhört stora förändringar i arvsanlagen på ett par, tre generationer, som man på en del håll vill göra gällande? Skulle verkligen de riktigt bra hästarna för 20 år sedan bara vara medelhästar nu, om de kunde visas unga och fräscha igen? Det tror då inte jag. De skulle säkert kunna göra succé även idag.

Om det nu inte är så att "high action" och "big movements" som så ofta nämns i reglementena tar överhanden. Som i så mycket annat så behövs det besinning. Och att avla fram hästar som visar hög aktion innan de har muskulaturen för det ger ökad skaderisk. Särskilt om man också har för bråttom vid inridningen.

Men åter till de sk avelsframstegen. Hur mycket av avelsframstegen när det gäller ridegenskaperna beror på ändrad hästhållning, ändrad ridteknik, bättre banor vid visning osv... och kanske även lusten och möjligheten att lägga pengar på det?

Jag tänker bl a på den samlingsfilm som finns över de landsmót som hållits förr i tiden.
Hästarna reds med en märklig ridteknik, underlaget var bedrövligt, (tuvor, hålor och lutningar åt olika håll), ridutrustning fanns det mycket att säga om och säkerligen hade man inte gjort särskilt stora förberedelser heller inför de tidigaste visningarna. Hur hade dessa hästar gått idag med de förberedelser och träningsmetoder som nu tillämpas? Med tanke på de avkommor de lämnat så visar det på att de skulle kunnat mäta sig med många hästar även nu.

Jag tror inte att alla avelsframstegen enbart beror på någon sorts förändring av arvsanlag utan att vi istället förvaltar de anlag som finns på ett bättre sätt. Ingen tror väl på allvar att det går att frambringa mutationer på löpande band?
När det gäller exteriören är den lättare att förändra. Den syns mer påtagligt, men även här bör man vara försiktig med för stora förändringar om man har som mål att bevara den explosiva styrkan och uthålligheten som en riktig gaedingur visar upp.

RSS 2.0