Fölen och månaderna

Av någon konstig anledning är det många som tror att föl ska avvänjas vid 5-6 månader. Det är alldeles för tidigt. VId avvänjning som görs för tidigt kan fölet gå ner mycket i vikt och också utveckla onödigt stor stress.

Bäst för föl och deras utveckling vore det om det infördes en regel att föl inte får avvänjas förrän tidigast vid sju månaders ålder om det inte finns särskilda skäl.

Men egentligen är nio till tio månader hos stoet vad fölet behöver för att få en bra start i livet.

Att planera och vara klarsynt

Varför utannonseras så många föl redan när de bara är några månader gamla? Jag tycker verkligen det är uppvisande av dåligt omdöme när det i annonser talas om att fölet är leveransklart vid sex månaders ålder. Har det varit ett förhastat beslut och fölägaren har insett vilket arbete och ansvar det är att ha ett föl och så småningom en unghäst?

De som väljer att ta ett föl utan större eftertanke - hur mycket kan de om islandshästen och vad som är rastypiskt? Kan de bedöma gångartsanlag och ridhästtalang på ett korrekt sätt. (OBS med ridhästtalang talar jag inte om enbart tävlingshästar utan talang för att bli en trevlig och mångsidig ridhäst)

I den allmänna debatten talas det om självsanering men hur ska köpare välja bra ridhästar om de inte har kunskaper om vad som är bra gångarter och bra ridhästegenskaper för en islandshäst?

Jag anser att det blir för kostsamt för islandshästrasen och de enskilda islandshästarna att låta aveln bli helt självsanerande. Det behövs ett visst urval och kvalitetsbedömning av de hästar som ska användas i avel. Och även av de unghästar som sedan ska bli ridhästar. Sedan är det en annan sak att det system som finns nu skulle kunna förbättras. Både prismässigt och tillgångsmässigt.

Jag tycker att det är alldeles för mycket inriktning på att köpa ungston som det ska tas föl på utan urskillning. Det är alldeles för lite fokus på islandhästen som ridhäst. Valacker är utmärkta ridhästar, men av någon anledning är det för det mesta ston som efterfrågas. Varför denna strävan efter föl men inte efter ridhästar? Föl förblir inte alltid föl. De växer upp och ska bli trevliga hästar, annars går de en tråkig och stressande framtid till mötes som "vandringspokaler" dvs med många ägarbyten och krav på prestationer som hästarna inte kan leverera. Man måste ta sitt ansvar när man väljer att ta fram ett föl och se till att fölet får de förutsättningar den behöver för att blir en trevlig ridhäst, både genetiskt och uppväxtmässigt. För hästens skull.

Sentimentalavel som många talar om är inget fel i - om sentimentalaveln är äkta - dvs man är klarsynt när det gäller hästen man har, valet av sto och hingst, vilket arbete det innebär med föl och unghästar och också behåller det föl man valt att ta fram en rimlig tidsperiod. Men att skylla på sentimentalavel för att "ta föl", inte veta tillräckligt om avel och uppfödning och sedan inte vilja behålla det man avlat fram mer än högst sex månader ger inte islandshästrasen ridhästkvalitet och en kvalitetsmångfald.


Tjo och tjim

Vart har tjo, tjim och fart tagit vägen?
Och vart kommer alla voltkringelikrokar i paddock ifrån?

Lagom av varje är bäst - både för människa och häst.

Avkommebedömningar

Var har resultatredovisningen tagit vägen?

Avkommebedömningar borde ligga lättåtkomligt till för de som är intresserade.
Det är betydligt mer intressant att läsa domaromdömen än att titta på BLUP-siffror.

Jämförelse och perspektiv

Jag önskar att människor som engagerar sig i avelsdebatten gör det också ur islandshästens och naturens perspektiv. Det finns så mycket att förvalta och bevara. Samtidigt som det finns vissa saker som kan förbättras.

Men bevara anknytningen till den historiska användningen och hur islandshästen skapats genom naturligt urval. Vi kan hjälpa naturen på traven till en viss del genom att förbättra ur perspektivet att islandshästen används som ridhäst och vissa hållbarhetsaspekter. Men andra saker bör vi respektera och inte förändra.

Och vad jämför man med? Vilka erfarenheter har man av islandshästar och deras gångarter?

Det tvistas om vad som ger bra ridhästegenskaper exteriört sett för en islandshäst. En sak kan vara säker och det är att det som betraktas som visuellt vackert inte alltid är det ultimata för ridbarheten. Och det "visuellt vackra" är för mycket präglat av andra hästrasers värderingar.

Ta hänsyn till pass och tölt, balansen mellan gångarterna. Islandshästen ska kunna röra sig lätt och ledigt i hagen oberoende av vilken gångart den väljer. Behärska sina rörelser, leka fjäderlätt, byta riktning, rusa iväg i kraftfull fart med flygande man och stolt svajande svans. Det ska vara en glädje för åskådaren att titta på hästens rörelser och lek.

Som uppfödare är det en sann glädje att kunna gå ut i hagen och se sådana uppvisningar av unghästarna. Det är värt allt arbete och alla kostnader. Glädjen att få uppleva en häst som dansar och visar upp en sådan livslust och kroppskoordination gör att tiden stannar upp en stund. Och skapar också en spänd förväntan på vad hästen kommer att prestera som ridhäst.

Det är så viktigt hur hästen rör sig i frihet. Där läggs grunden för ridbarheten och hållbarheten. Där visar hästen sin naturliga balans och hur den behärskar sina gångarter. Vid avelsurval låser alltför många in sig i värderingar om hur hästen ser ut under ryttare och glömmer att se efter hur den rör sig när den släpps fri i hagen.


Att värdera stona

Ett bra avelssto är mycket viktigt vid avel och uppfödning. Det är alla överens om.

Men varför i all världen handlar det så mycket om värdering av hingstar, val av hingstar och statistik av hingstar?

Avelsston har en undanskymd plats och framhävs inte särskilt ofta.

Även BLUP-systemet fungerar bäst på avelshingstar. För avelsston är systemet tämligen diskriminerande eftersom ett sto inte kan få mer än max ett föl per år. Avelsstona har tiden emot sig eftersom BLUPnedräkningen tuggar på.

Och urvalet på kanske 10 avkommor totalt tillåter inte några större avvikelser på någon avkomma för att värderingen blir sned. En avelshingst kan lätt komma upp i 100 avkommor. Att välja ut de tio bästa där och deras resultat kan inte jämföras med stoets tio och deras resultat.


Brukshäst och avelshäst

Hur är det egentligen med avelsmålet och hur det tolkas och tillämpas?
Är det en brukshäst som värderas, mäts och belönas när det gäller genetiska egenskaper - dvs en häst som hänger med i alla väder och klarar varierande miljöer och växlande krav? En verkligt bra ridhäst och dessutom en häst som klarar oväder, är en hjälp när nöden kräver?

Det är inte bra att aveln i Sverige är så uppdelad på "avelshästar"och avelsbedömningar i ena änden och "ridhästar" och tävling/prestation i den andra. Och ingen naturlig koppling däremellan. BLUP styrs bara av avelsbedömningar och ridhästarna är på något sätt frikopplade. Det verkar som det är många som inte bryr sig om sambandet mellan bra avelsston och bra ridhästar. Avelsstona ska producera avelshästar enligt systemet och de premienivåer som är framtagna. Hur bra ridhästar ett avelssto ger verkar vara ointressant - eller? 

Det ger en allt kraftigare uppdelning i två grupper : utställningshästar och ridhästar.

Att det skulle bli så att det väcker allmän uppståendelse om en hästs allsidighet om den i framtiden platsar i båda grupperna tycker jag skulle vara beklagligt.


Naturlig tölt och avel

Naturtöltare är ett begrepp som förekommer. Vad detta innebär verkar variera för många. Det finns en del föreställningar om att en naturtöltare är en häst med pinnigt steg som bara går i tölt i olika taktvarianter och knappt klarar grundgångarterna. Det tycker jag inte är en häst med naturlig tölt.

Jag menar att en häst med naturlig tölt är en häst med väl fördelade gångarter, som har en mjukhet i kroppen. Hästen kan i hagen visa både grundgångarter på ett smidigt sätt och också visa en bra tölt. En sådan tölt är mjuk, smidig och vägvinnande. Hästen töltar i ren fyrtakt och man kan se en böljande vågrörelse som går genom hästens kropp - från huvud till svansfäste. Man kan till exempel se att hästen ställer huvudet omväxlande till höger och vänster på ett rytmiskt sätt.

En sådan här häst har goda förutsättningar att nedärva bra grundgångarter och en bra tölt till sina avkommor. Alltså avkommor som blir mycket trevliga ridhästar och i sin tur sannolikt bra hästar att använda till avel.

RSS 2.0